بایگانی برچسب: مشاوره تلفنی جرم علیه امنیت

ماده 287 قانون مجازات اسلامی

قانون اخلال در نظام اقتصادی

بغی ارتکاب جرم بر خلاف سیاست حاکم بر جامعه که در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مورد تعریف قرار گرفته است