بایگانی برچسب: مشاوره اجاره

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376

موجر و مستاجر 1376

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات […]

قانون روابط موجر و مستاجر 1356

قانون موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ‌فصل – اول کلیات ‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا […]