بایگانی برچسب: مشارکت در سرقت

ساده خوان ماده 275 قانون مجازات اسلامی

سرقت حدی

نصاب هر سارق در مشارکت در سرقت