بایگانی برچسب: مسئولیت کیفری در تعزیرات

ماده 140 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 140 تفسیر

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است.