بایگانی برچسب: مراحل اخذ آزادی مشروط

ساده خوان ماده 58 قانون مجازات اسلامی

در این شیوه دادگاه صادر کننده حکم میتواند با پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام ، محکومان به حبس تا ۱۰ سال را پس از تحمل یک سوم مجازات و محکومان به حبس بیش از ده سال را پس از تحمل نصف مجازات با شیوه آزادی مشروط محکوم به آزادی مشروط نماید.