بایگانی برچسب: مراجع قانونی اطلاع از زندانی

ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94

ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط تحت نظر بودن متهم تا یک ساعت

ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94  اطلاعات ارسالی به دادسرای محل به محض آنكه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت‌نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص […]