بایگانی برچسب: مدرک لیسانس وکیل

نظریه مشورتی درباره مدرک لیسانس وکیل دادگستری (قسمت سوم)

وکیل می بایست دارای مدرک لیسانس از دانشگاه حقوق باشد