بایگانی برچسب: محرومیت های اجتماعی قانون مجازات

ساده خوان ماده 26 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 26 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی شامل موارد زیر میباشد: الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری (شخصی که از سوی انتخاب کنندگان مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده دارد)، مجلس خبرگان رهبری (نهادی است، متشکل از فقیهان واجد شرایط که بر اساس اصل 107 قانون […]