بایگانی برچسب: مجوز بازرسی ضلبط شرایط

ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مجوز بازرسی ضابط

 ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.