بایگانی برچسب: مجازات معاونت در جرم

ساده خوان ماده 127 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 127

ساده خوان ماده 127 قانون مجازات اسلامی در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس […]