بایگانی برچسب: مجازات محاربه

اخبار قطع دست راست و پای چپ

قطع دست راست و پای چپ یکی از انواع 4 گانه مجازات جرم محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران میباشد.