بایگانی برچسب: مجازات قذف

ماده 250 قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.