بایگانی برچسب: مجازات قانونی اطفال و نوجوانان

ماده 88 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 88

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند