بایگانی برچسب: مجازات شریک جرم

ساده خوان ماده 125 قانون مجازات اسلامی

125 قانون مجازات ساده خوان

ساده خوان ماده 125 قانون مجازات اسلامی مشارکت در جرم به چه معنی است؟ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد […]