بایگانی برچسب: مجازات حداکثر 3 ماه تبدیل به جایگزین حبس

ماده 65 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 65

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.