بایگانی برچسب: مجازات تکمیلی شرکت

ساده خوان حقوق جزا – ماده 24

ساده خوان ماده 24 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، اگر شخصی که به مجازات تکمیلی محکوم شده است در طی اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم دادگاه را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، بار اول مدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را تا يك‌سوم افزايش […]