بایگانی برچسب: مجازات انتظامی ضابطان نیروی انتظامی

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94

مجازات تخلفات ضابطین ماده 63 دادرسی کیفری

ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94 تخلف از مقررات مواد (۳۰)، (۳۴)، (۳۵)، (۳۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۴۲)، (۴۹)، (۵۱)، (۵۲)، (۵۳)، (۵۵)، (۵۹) و (۱۴۱) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي است.