بایگانی برچسب: مجازات اقرار به زنا و دفعات اقرار

ماده 232 قانون مجازات اسلامی

ماده 232 قانون مجازات اقرار به کمتر از 4 بار زنا و لواط و تفخیذ و مساحقه

ماده 232 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. تحلیل ماده 232 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان […]