بایگانی برچسب: مجازات ابطال پاسپورت

ساده خوان حقوق جزا – ماده 34

ماده 349 قانون مجازات

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد می‌باشد.