بایگانی برچسب: مانع اجرای مجازات جایگزین حبس

ساده خوان ماده 82 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 82

اگر اجرای مجازات جایگزین حبس با مانع روبرو شود مجازات اجرا نشده بعد از رفع مانع اجرا می‌گردد.