بایگانی برچسب: مالیات موسسه حقوقی

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و بخش نامه با اصلاحات تا 1402

ماده 105 قانون مالیات

ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در فصل پنجم از کتاب قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعلام می دارد: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌ می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع […]