بایگانی برچسب: ماد122 قانون مجازات اسلامی 92

ماده 122 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 122

ماده 122 قانون مجازات اسلامی هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود: الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس […]