بایگانی برچسب: ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 94

ساده خوان ماده 94 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی نصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ دادگاه میتواند از مقررات تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات در تمام جرائم تعزیری نوجوانان استفاده نماید. مجازات شامل نوجوانان می گردد و اطفال مجازات ندارند. متن ماده 94 قانون مجازات اسلامی جهت مشاهده متن ماده 94 قانون مجازات […]