بایگانی برچسب: ماده 728 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرت و مجازات های بازدارنده

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده [منسوخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱]- قاضی دادگاه می ‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده […]