بایگانی برچسب: ماده 722 قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

تعزیرات – ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی […]