بایگانی برچسب: ماده 719 قانون مجازات

ماده ۷۱۹ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

ماده ۷۱۹ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به […]