بایگانی برچسب: ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1392

تعزیرات – ماده ۷۱۸ قانون مجازات

هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌حرکت می‌کرده است