بایگانی برچسب: ماده 69 مجازات جرایمی که نوع و میزان مجازات در قانونپیش بینی نشده است

ساده خوان ماده 69 قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده 69 قانون مجازات

مطابق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ افرادی که مرتکب جرمی میشوند که نوع جرم و مجازات تعزیری آن در قانون تصریح نشده است میبایست به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.