بایگانی برچسب: ماده 54 آئین دادرسی کیفری

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 54 قانون دادرسی کیفری

ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده ‏اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود.