بایگانی برچسب: ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 94

مجوز بازرسی ضابط

ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.