بایگانی برچسب: ماده 485 ساده خوان قانون مجازات

ساده خوان ماده 485 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 485 قانون مجازات اسلامی اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت […]