بایگانی برچسب: ماده 45 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 45 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 45

پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند.