بایگانی برچسب: ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان ماده 447 قانون مجازات اسلامی

جرایم غیر قابل تعویق و تعلیق

ساده خوان ماده 447 قانون مجازات اسلامی ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اعلام میدارد: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه […]