بایگانی برچسب: ماده 44 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 44 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 44

بر اساس ماده 44 قانون مجازات در صورت ارتکاب جرم در مدت تعویق صدور حکم دادگاه باید قرار را لغو و حکم محکومیت کیفری صادر نماید.