بایگانی برچسب: ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری

اخذ وثیقه توسط کلانتری و ظابط 41 دادرسی کیفری

ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.