بایگانی برچسب: ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 36 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده ۳6

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.