بایگانی برچسب: ماده 347 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 347 قانون مجازات اسلامی

347 قانون مجازات

ماده 347 قانون مجازات اسلامی صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. تحلیل ماده 347 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 347 کلیک کنید…