بایگانی برچسب: ماده 34 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 34 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 34

ماده 34 قانون مجازات اسلامی
منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.