بایگانی برچسب: ماده 33 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 33 قانون مجازات اسلامی

ماده 33 قانون مجازات اسلامی منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است. تحلیل ماده 33 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 33 کلیک کنید…