بایگانی برچسب: ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌ بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.