بایگانی برچسب: ماده 32 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به‌عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضايي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند. تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضايي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، […]