بایگانی برچسب: ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری

شرایظ ضابط قضایی

ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون […]