بایگانی برچسب: ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392

ساده خوان حقوق جزا – ماده 28

تمام جرائم و تخلفات ازجمله جزای نقدی هر ۳ سال یک‌بار با اعلام بانک مرکزی در خصوص میزان تورم و با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت دولت تعیین می‌گردد.