بایگانی برچسب: ماده 230 قانون مجازات

ساده خوان ماده 230 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 230 قانون مجازات اسلامی 1- تقبیل در دانشنامه اسلامی اینگونه تعریف شده است: به معنای بوسیدن است و معمولاً برای ابراز محبت، نشان دادن احترام یا به عنوان سلام و خداحافظی استفاده می شود 2-ملامسه نیز در فرهنگ فارسی این چنین تعریف شده است: یکدیگر را لمس کردن، بهم دست مالیدن است. […]