بایگانی برچسب: ماده 229 قانون مجازات تفسیر

ساده خوان ماده 229 قانون مجازات اسلامی

جرایم مشمول مجازات تبعید یا نفی بلد مثل محاربه