بایگانی برچسب: ماده 228 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم زنا با پسر بچه

ماده 228 قانون مجازات اسلامی

228 قانون مجازات زناکار نابالغ و کودک

ماده 228 قانون مجازات اسلامی در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است. تحلیل ماده 228 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 228 کلیک کنید…