بایگانی برچسب: ماده 227 قانون مجازات اسلامی 1392 موارد خروج از احسان

ماده 227 قانون مجازات اسلامی

ماده 227 موارد مانع مجازات در احصان

ماده 227 قانون مجازات اسلامی اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند. تحلیل ماده 227 قانون مجازات اسلامی برای مطالعه ساده خوان حقوق جزا و تحلیل ماده 227 کلیک کنید…