بایگانی برچسب: ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 22 قانون مجازات اسلامی

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمدهیا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.