بایگانی برچسب: ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392

ماده 20 قانون مجازات اسلامی

فعالیت نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی موجب یک یا دو مورد از مجازاتهای انحلال شرکت_مصادره کل اموال شرکت_ممنوعیت دائم یا حداکثر 5 سال از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی،صدور برخی اسناد تجاری و دعوت عمومی برای افزایش سرمایه شرکت و مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقی نیست.