بایگانی برچسب: ماده 129 ساده خوان قانون مجازات

ساده خوان ماده 129 قانون مجازات اسلامی

ماده 129 قانون مجازات اسلامی

ساده خوان ماده 129 قانون مجازات اسلامی هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد نکات ماده: 1- منظور از جهات مذکور در ماده […]